یاد دکتور اناهیتا راتبزاد گرامی باد!

دکتور اناهیتا راتب زاد، زن ایکه تمام عمر خود را در مبارزه بخاطر عدالت گذشتاند، در گذشت!
بی هیچ تردیدی او یکی از نامدارترین زنان افغانستان هم در عرصه ارتقای نقش زنان در جامعه وهم درعرصه سیاست گزاریهای کلان کشور بود.
جنبش حق طلبانهء زنان افغانسنتان و سازمان دموکراتیک زنان افغانستان با نام دکتور اناهیتا پیوند ناگسستنی دارند.
من مطمئن هستم که با گذشت زمان و فرو نشستن غبارهای جنگ که میراث دوران جنگ سرد و رقابتهای ایدیولوژیک گذشته اند، نسل نو بخصوص زنان و دختران جوان کشور بیشتر از امروز دکتور اناهیتا راتبزاد را احترام خواهند گذاشت.
روح این زن مبارز،شجاع و فداکار شاد باد!

/ 0 نظر / 61 بازدید